Regulamin

  I CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
 1. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 2. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 3. Podtrzymywanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
 4. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 6. Bieg ma charakter rekreacyjny, a jego nadrzędnym celem jest uczczenie pamięci polskich bohaterów. Każdy uczestnik jest zwycięzcą.
  II TERMIN I MIEJSCE
 1. Bieg odbędzie się 1 marca 2020 roku w Kątach Wrocławskich.
 2. Godzina rozpoczęcia:
  • Biegu na dystansie 4 km (2 okrążenia): godzina 11.00,
  • Biegu oraz Nordic Walking na dystansie rodzinnym 1963 m (1 okrążenie) jest wspólna dla wszystkich miast: godzina 12.00,
  • Bieg na dystansie 196,3 m dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej: godzina 11.45.
 3. Dystans rodzinny – obligatoryjny dla wszystkich Partnerów biorących udział w projekcie wynosi 1963 metry. Wskazuje on na datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka "Lalka".
  III ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenie do biegu następuje poprzez formularz zgłoszeniowy.
 2. Zgłoszenie do biegu dla dzieci na dystansie 196,3 m następuje poprzez formularz zgłoszeniowy.
 3. Zapisy przyjmowane są do 28 lutego 2020 roku
 4. Niepełnoletnich uczestników biegu zapisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. Uczestnicy biegu deklarują, że ich zdrowie pozwala na uczestnictwo w biegu i startują na własną odpowiedzialność, co potwierdzają własnym podpisem.
 6. Pakiety startowe przewidziane są dla 150 uczestników biegu o godzinie 12.00, po potwierdzeniu obecności w dniu zawodów.
 7. Nie ma podziału na kategorie wiekowe: wszyscy uczestnicy realizują cel akcji- uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 8. Nie jest prowadzona klasyfikacja generalna.
  IV PROGRAM
 1. 9.00 – otwarcie biura zawodów
 2. 11.00 – Start na dystansie 4 km (2 razy trasa biegu)
 3. 11.45 – Start na dystansie 196,3 m dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.
 4. 12.00 – Start uczestników Biegu Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym; Nordic Walking
 5. 12.30-13.00 – Zakończenie biegu.
 6. Rozdanie pamiątkowych medali.
 7. Prelekcja.


Partnerzy

Copyright © 2018 - 2020